HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I OGÓLNOPRZEMYSŁOWYCH

STRONA GŁÓWNA NAPISZ DO NAS
1. Kanalizacja zewnętrzna
2. Przyłącza kanalizacyjne
3. Drenaż opaskowy
4. Odwodnienia liniowe
5. Instalacje wodno-kanalizacyjne
6. Rynny kanion
7. Budownictwo
8. Hydraulika
9. Galeria
10. Kontakt i lokalizacja
BUDŻEL Sp. j.
76-200 Słupsk, ul. Bałtycka 10a
tel. 059 842 52 62
tel./fax 059 842 52 61
e-mail: biuro@budzel.com.pl
Drenaż opaskowy
Głównym zadaniem drenażu opaskowego jest przeciwdziałanie zawilgoceniu ścian budynku narażonego na oddziaływanie wody z terenu wokół podziemnych części budynku mieszkalnego. W niektórych przypadkach drenaż stosowany jest do osuszania działki otaczającej budynek.

Aby system funkcjonował efektywnie i skutecznie, musi być zaprojektowany jako swoista zamknięta opaska, która obejmuje wszystkie ściany stykające się z ziemią. Idealny system powinien chronić zarówno powierzchnie pionowe ścian fundamentalnych, jak i poziome płaszczyzny posadzek podpiwniczenia i ław fundamentowych.

Osadnik gnilny

Lokalizacja oczyszczalni przydomowej i przewodów rozsączających musi być zatwierdzona decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i spełniać warunki techniczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. którym powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 10 z 1995r. poz 46 - z późniejszymi uzupełnieniami). Posadowienie osadnika gnilnego wymaga wykonania wykopu o głębokości umożliwiającej właściwe połączenie wylotu rury ściekowej z budynku z rurą wlotową osadnika. System rozsączający montuje się w starannie wykonanych wykopach. Może być on również stosowany ze złożem infiltracyjnym w nasypie na poziomie terenu z przepompowaniem ścieków do studzienki rozdzielczej pompą z wyłącznikiem pływakowym. W gruntach nieprzepuszczalnych system rozsączający może być stosowany po wykonaniu pod złożem infiltracyjnym filtra piaskowo - żwirowego z odprowadzeniem do podfiltrowanego drenażu zbiorczego z dalszym odprowadzeniem do rowu lub głębszych warstw wodonośnych.

Oczyszczalnie EKO oczyszczają ścieki całkowicie i są bezobsługowe. W celu zapewnienia właściwej pracy konieczna jest przynajmniej raz w roku kontrola układu filtrującego, a w razie zatkania należy przepłukać go strumieniem wody pod ciśnieniem. Opróżnianie osadnika gnilnego z osadu zalecane jest co najmniej raz na dwa lata.

W naszej ofercie znajdą Państwo również bezodpływowe zbiorniki na ścieki, tzw. szamba.

© 2007 Infocity